Gebruiksvoorwaarden

  • Algemeen
  • Privacy
  • Cookies
  • Disclaimer
  • Copyright


Algemeen
Hieronder staan enkele juridische teksten die te maken hebben met het gebruik van onze website. Ondanks het juridische karakter van de teksten hebben we ons best gedaan deze teksten zo leesbaar mogelijk te houden. 

In de onderstaande teksten gebruiken we de tekst ‘wij’, ‘we’, “ons” of “onze”. Hiermee bedoelen we ons als organisatie. Meer informatie over “ons” is te vinden via het menu “Over ons”, of direct via onze contactpagina. Bevat onderstaande tekst onduidelijkheden, dan verzoeken wij de bezoeker om contact met ons op te nemen.

Privacy
Wij zullen de door onze bezoekers of klanten verstrekte gegevens altijd met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. We respecteren de privacy van onze bezoekers en conformeren ons aan de werkwijze zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien we een bezoeker op vrijwillige basis vragen om persoonsgegevens, zullen we kenbaar maken waarvoor we deze gegevens gebruiken. 

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de harde schrijf van diens computer(device) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek terug naar onze servers worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij de bezoeker herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op de voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Door akkoord te gaan met onze cookieverklaring, geeft de bezoeker toestemming voor het plaatsen van permanente cookies. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw de voorkeuren in te stellen. Dit draagt bij aan een prettiger gebruik van de website. Permanente cookies kan de gebruiker altijd verwijderen via de browserinstellingen.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website de bezoeker per bezoek heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij onze informatie en teksten, waar mogelijk, en indien van toepassing, aanpassen op het surfgedrag en eventuele interesses van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de bezoeker zijn webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op social media-platformen zoals onder andere Facebook, Twitter of LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van bedrijven, behorende bij deze sociale media-platformen, afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. We raden bezoekers aan de privacyverklaring van deze social media-platformen regelmatig te lezen en te onderzoeken wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die naar deze platformen wordt gestuurd, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, en andere hieraan gelijkstaande social media-platformen en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + en de meeste andere social media-platformen stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
Een bezoeker heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de bezoekersgegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij de bezoeker vragen zich te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de bezoeker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. De bezoeker kan deze terugvinden in de instellingen van de browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan een bezoeker centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Disclaimer
Wij besteden continu aandacht aan de samenstelling van deze website. Het kan echter gebeuren dat er een fout op de website blijft staan. De getoonde informatie kan daarmee dus onvolledig of onjuist zijn. Hoewel erg vervelend, kunnen we hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. 

Als er een bewering of mening staat vermeld in een artikel, tekst of mededeling op één van onze pagina’s, dan kan dat een mening zijn van de auteur of derde partij. Dit hoeft niet per definitie onze mening te zijn.

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd aansluit bij het doel waarvoor deze informatie door een bezoeker wordt gebruikt. Al onze teksten en andere informatie bieden we aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt. Daarmee bedoelen we dat deze wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie, toezegging, vrijwaring of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, een voldoende kwaliteit en niet-inbreuk op rechten van derden. 

We kunnen en mogen deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of bewerken als we dat nodig achten. Bijvoorbeeld om (technisch) onderhoud te plegen of een aanpassing op de website door te voeren.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct dan wel indirect, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit of op een bepaalde manier verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede met de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen bezoeken of raadplegen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. We sluiten ook alle verantwoordelijkheid uit die ontstaat door het feit dat de informatie die we tonen op deze website, niet of onvoldoende actueel is.

We garanderen, noch ondersteunen, producten of diensten die we noemen op deze website. We staan niet garant voor een vervaardiger van dergelijke producten of de beweringen die een eventuele producent doet over een product. 

We richten ons met onze artikelen op lezers met een bepaalde interesse in financiële onderwerpen. Met onze artikelen willen we informeren en adviseren. De informatie in artikelen hebben nooit betrekking op individueel advies. De inhoud is dus generiek en heeft nooit het doel een specifieke bezoeker of lezer individueel te adviseren.

Het invullen van een formulier op deze website heeft tot gevolg dat we - in de meeste gevallen - zo snel mogelijk contact opnemen met degene die het formulier heeft ingevuld. Het invullen van een formulier geeft de bezoeker geen rechten. Ook als we onze beloften aangaande het contact niet kunnen waarmaken, kunnen we daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Zelfs niet als dit schade oplevert.

De bezoeker van de website blijft te allen tijde aansprakelijk voor het feit dat hetgeen beschreven of doorgegeven is door middel van het formulier, bij ons arriveert. Het kan zijn dat, bijvoorbeeld door een technische disfunctioneren van de website, wij een formulier niet of niet op het juiste moment ontvangen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die daaruit voortvloeit. Bij belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven een wijziging die betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens, vragen we u nadrukkelijk om (ook) telefonisch contact met ons op te nemen.

We zijn gerechtigd om tussentijds de tekst op deze pagina, zijnde teksten van de Disclaimer, Privacy, Cookies en Copyright, eenzijdig te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze teksten met enige regelmaat te raadplegen.

Copyright
Op alle teksten, koppen, subkoppen, citaten, overzichten, beelden, uitingen, rekentools, afbeeldingen en andere passages op deze website, en alles dat hieraan gelijkgesteld kan worden, rust auteursrecht. Dit betekent dat teksten nooit mogen worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of mogen worden verveelvoudigd zonder toestemming. 

Bij overtreding van het auteursrecht wordt direct een boete opgelegd van ten minste € 450 excl. BTW per pagina / artikel dat onrechtmatig, dan wel zonder expliciete toestemming, is gebruikt of overgenomen. Bij gekopieerde koppen, subkoppen, citaten of andere uitingen geldt dat een boetebedrag wordt gerekend, welk in verhouding staat met het eerder genoemde boetebedrag van € 450 excl. btw.

Waar wij zelf tekstuele materialen gebruiken, behouden we ons het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor teksten, als eventueel muziek- en beeldmateriaal dat op deze website wordt gebruikt.

Burki Assurantiën & Hypotheken maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie